Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển Thiên Quân – Marina Plaza Cần Thơ